top of page
printer.jpeg

Matbaa Baskı Nemlendirme

Hava nemlendirme, baskı işleminde neden hayati öneme sahiptir? Bunun sorumluluğu büyük ölçüde nemli materyale, yani kâğıda aittir.

Grafik endüstrisinde kâğıt için en uygun ortamı elde etmek amacıyla pek çok işlem yapılır. Sıcaklık ve nemdeki aşırı büyük farklar kâğıtta düzeltilemez hasarlara yola açabilir. Kağıt, karton ve diğer organik materyaller için en uygun ortam üretim işleminde 20-21°C sıcaklıkta %50-55 RH (Bağıl Nem)’dir.

Doğru biçimde kondisyonlanmış kağıt

Kâğıttaki su içeriği, kullanım amacına ve kâğıt fabrikasından teslim şekline bağlı olarak, %6,5-9’dur. Eğer çevredeki nem oranı daha düşükse, kâğıt daima etrafına nem saçar. Bunun nedeni kâğıttaki buhar basıncının etrafındaki havada bulunan buhar basıncından daha yüksek olmasıdır. Kağıdın doğal su içeriğini dışarı salmasını önlemek için, sabit bağıl nemin %45-55 RH seviyesinde tutulması gerekir. Bu nemde kâğıdın esnekliği korunur ve baskı mürekkebinin uygulanması da en uygun koşullarda gerçekleşir. Bir baskı atölyesinde, örneğin, statik elektrik ve çalışma ortamı gibi diğer birtakım etkenler de nemin %45-55 RH seviyesinde tutulmasının zorunluluğunu arttırır.Düşük nemin neden olduğu sorunlar
1. Kâğıt kenarının daralması
Palet üzerindeki bir kâğıt istifinde, paletin ortasındaki yoğun temas bu bölgeden nem salınmasını önlediğinden önce kâğıdın açıkta kalan kenarları nem salar. Bu da istifte çok bilinen kenar daralması sorununa ve sonuçta da baskı makinesinde problemler yaşanmasına neden olur.Baskı sırasında kâğıdın makasa girmesinde sorun yarattığı için kenar daralması her baskı atölyesinin kâbusudur. Bu durum kâğıtların baskı makinesinde katlanmasına yol açar.

Kâğıdı tekrar düzleştirmek de – imkânsız değilse tabi – inanılmaz derecede zordur.


2. Boyut değişimi
Bağıl nemdeki farklılık kâğıt tabakasının tümünde boyut değişimine yol açar, ancak çapraz yönlü değişimler boylamasına değişimlerden 1,5 ila 4 kat daha fazla olur.

Doğru biçimde kondisyonlanmış büyük bir tabaka kâğıt, düşük bağıl nemde gerçekleştirilen bir baskı işleminde, metre başına 2 ila 3 mm küçülecektir.3. Uyumsuzluklar
Boyutta sadece 1 mm.lik değişiklik 4,8 yarım tonlu noktalarda uyumsuzluk anlamına gelir ki bu da tabi ki ciddi bir uyumsuzluktur.4. Kâğıdın mekanik özellikleri – kâğıdın esnekliğini koruyun
Havadaki bağıl nem, kâğıdın mekanik özellikleri üzerinde güçlü bir etkiye sahiptir. Mücellitlik açısından, katlanabilme özelliğinin yanı sıra gerilme dayanımı, patlama dayanımı ve kopma dayanımı gibi mekanik özelliklerin korunması da önemlidir. % 50-65 RH’de kağıt en uygun gerilme dayanımı ve patlama dayanımına sahiptir.Kopma dayanımı ve katlanabilme özelliği en fazla % 85 bağıl neme kadar arttırılır.

Katlama işlemi sırasında, düşük su içeriğine sahip kağıt katlandığında yırtılacaktır.

Aşağıdaki örnekte, sağdaki kuru kağıt liflerinin nasıl koptuğu ve toz çıkardığı gösterilmektedir Solda ki kağıtsa doğru nem içeriğine sahiptir.

5. Kuru kâğıt – hazne solüsyonunu emer
Kağıt kuru olduğunda su emmek için her yolu dener. Hazne solüsyonunu emerken ortaya çıkan sonuç genellikle hazne solüsyonunun oransal olarak çok düşük miktarda verilmesi olur. Doğru nem beslemesine sahip olmayan baskı atölyelerinde, ilk geçişte bu durumun, örneğin, ilk renk merdanesi aracılığıyla fazladan %20, sonraki renk merdanesine %10, vs. besleme yapılmasıyla sık sık telafi edilmesi gerekir. Hazne solüsyonunun bu şekilde ayarlanması günde birkaç ayar yapılması anlamına gelir ve sorunsuz bir üretim yapılmasını engeller.

6. Statik elektrik
%40’ın altındaki RH seviyelerinde kağıt elektrik yüklemeye başlar ki bu da örnekteki arızaya neden olur. Statik elektrikle ilgili sorunlar genellikle kağıt besleyicisinin kağıtları birbirinden ayıramadığı kağıt alma işlemi sırasında yaşanır. Baskı makinesi, statik elektrik nedeniyle iki kağıt birden alır.
7. Personel çalışma ortamı
En yüksek çalışma verimliliği, mukoza zarının kurumasından kaynaklanan sorunların önlenmesi ile alerji ve astım nedenlerinin en aza indirgenmesi için 20-24 C sıcaklık ve %30-60 RH seviyesinde neme sahip olan, “konfor alanı” adıyla bilinen ortamda elde edilir.

bottom of page